CU 24 цагийн ая тухтай дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах ба үйлчлүүлэгчдэд найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх мөн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ 

CU 24 цагийн ая тухтай сүлжээ дэлгүүрийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажилчдыг удирдан зохион байгуулах, хянах, хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдийн ая тухыг хангаж ажиллах, барааны удирдлагыг хянах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

CU Хоол боловсруулалтын үйлдвэрт ээлжийн цагийн зохицуулалтаар ажиллана 

CU Хоол боловсруулалтын үйлдвэр болон Агуулахад ээлжийн цагийн зохицуулалтаар ажиллана.